Gwarancja Stearns & Foster

Każdy materac Stearns & Foster jest wytwarzany ręcznie, abyś mógł się nim cieszyć jak najdłużej. Dlatego posiada 10-letnią gwarancję. W świecie, w którym coraz mniej trwałych produktów, materace Stearns & Foster wyróżniają się ponadprzeciętną wytrzymałością.

Stearns & Foster gwarantuje wymianę lub naprawę Twojego materaca lub podstawy jeśli w trakcie normalnego użytkowania okaże się, że nie spełniają one naszych wysokich standardów jakości wykonania.

Uprzedzamy, że pojawienie się odcisku ciała na powierzchni nowego materaca jest zjawiskiem normalnym i świadczy o dopasowywaniu się poszczególnych warstw do jego kształtu.

WAŻNE: W celu zachowania gwarancji należy zachować dowód zakupu i Certyfikat Gwarancji, a także nie usuwać etykiety produktowej z materaca.

Jaka jest długość Ograniczonej Gwarancji?

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu i trwa 10 lat, z zachowaniem warunków podanych poniżej. W razie naprawy lub wymiany materaca bądź jego podstawy, Ograniczona Gwarancja obowiązuje od pierwotnego dnia zakupu.

Co obejmuje Ograniczona Gwarancja?

Prawo do Ograniczonej Gwarancji ma wyłącznie osoba, która dokonała zakupu materaca lub podstawy w punkcie sprzedaży i obejmuje tylko wady produkcyjne materaca lub podstawy, o ile te były normalnie użytkowane i obchodzono się z nimi prawidłowo, a materac umieszczony był na podstawie Stearns & Foster.

Czego nie obejmuje Ograniczona Gwarancja?

Ograniczona Gwarancja NIE OBEJMUJE: zewnętrznego materiału materaca, odczuć związanych z komfortem, wysokości łóżka, zacieków, nadpaleń, zagięć i innych uszkodzeń materaca lub podstawy wynikających z niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń wynikających z: użytkowania na niewłaściwej podstawie, zakupu produktu używanego, poekspozycyjnego bądź z widocznym uszkodzeniem, uszkodzeń spowodowanych użyciem na niewłaściwej ramie łóżka ani kosztów związanych z transportem, oględzinami lub usunięciem produktów. Jeśli zostanie stwierdzone, że wgniecenie zostało spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie lub z przyczyn innych niż wada produktu, przypadek taki nie będzie objęty gwarancją. Produkt znajdujący się w nieodpowiednim stanie sanitarnym, co oznacza znaczące zanieczyszczenie, powodujące iż: 1) nie można dokonać jego oględzin bez kontaktu z płynami organicznymi bądź innymi substancjami mogącymi stanowić zagrożenie dla zdrowia lub 2) zachodzi podejrzenie, że produkt był użytkowany niewłaściwie i niezgodnie ze zwyczajowym przeznaczeniem, nie jest objęty gwarancją.

Ten produkt spełnia wymogi trudnopalności

Niemniej jednak odporność materaca i podstawy na zapłon może być znacząco ograniczona jeśli wystąpi jeden z poniższych przypadków: zewnętrzny pokrowiec materaca jest uszkodzony, rozdarty lub przedziurawiony, uchwyty są oderwane od materaca, materac i podstawa były niewłaściwie użytkowane, używano nieodpowiednich środków czyszczących bądź odplamiających. Materac i podstawa są trudnopalne, a nie ognioodporne, więc należy utrzymywać je z dala od otwartego ognia i silnych źródeł ciepła (takich jak lampy halogenowe, świece, grzejniki, uszkodzone przewody elektryczne itp.), które nie powinny też znajdować się w zasięgu dzieci. NIE PAL W ŁÓŻKU!

Co zrobić w razie problemów?

Skontaktuj się ze sklepem, w którym był zakupiony Twój materac lub podstawa. Jeśli sklep został zamknięty bądź zmieniłeś miejsce zamieszkania, napisz bezpośrednio do naszego Działu Obsługi Klienta.

Aby Ograniczona Gwarancja była ważna, musisz: 1) być pierwotnym kupującym, to znaczy osobą, która kupiła materac (i/lub podstawę) w autoryzowanym punkcie sprzedaży w swoim kraju; 2) przedstawić dowód zakupu; 3) upewnić się, że produkt posiada oryginalną etykietę produktową.

Co zrobi Stearns & Foster w razie problemów?

Jeśli zgłosisz reklamację przed upływem czasu Ograniczonej Gwarancji i będzie ona dotyczyć wad objętych gwarancją, Stearns & Foster naprawi lyb wymieni wadliwy produkt, według własnej decyzji, w rozsądnym terminie, bez kosztów transportu i oględzin.

Stearns & Foster zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego produktu na produkt o identycznej bądź wyższej wartości i nie gwarantuje idealnego dopasowania do obecnego materaca lub podstawy.

Środek ochrony prawnej / Inne ograniczenia gwarancji

Wszelka dorozumiana gwarancja tego produktu, w tym dorozumiana gwarancja zdolności lub przydatności do określonego celu, nie może przekraczać czasu obowiązywania niniejszej gwarancji, który rozpoczyna się w dniu zakupu towaru przez konsumenta. Warunki niniejszej gwarancji stanowią dla konsumenta środek ochrony prawnej w wypadku uszkodzenia produktu w okresie gwarancyjnym. Producent nie ponosi odpowiedzialności na zasadach określonych w gwarancji za przypadkowe szkody wynikające Z UŻYTKOWANIA TEGO PRODUKTU LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB ZA ZŁAMANIE tej lub innych, wyraźnych lub domniemanych gwarancji.

Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie w kraju zakupu i daje określone prawa, które mogą różnić się od siebie w poszczególmych krajach, nie ograniczając jednak Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów.

Zasady użytkowania produktu

Przenoś materac w pozycji pionowej, ułatwia to transport i pozwala zapobiegać uszkodzeniom.

Dbaj o higienę materaca używając ochraniacza, zwłaszcza jeśli korzystają z niego dzieci.

Nie zginaj materaca, nie stawaj ani nie skacz na nim, nie używaj środków chemicznych do czyszczenia na sucho, unikaj kontaktu jakichkolwiek cieczy z materacem. Nie umieszczaj żadnych elementów między materacem a jego podstawę. Nie usuwaj etykiety produktu, która musi pozostać przy materacu, aby gwarancja zachowała ważność.

Gdy otrzymasz nowy materac, może on po rozpakowaniu z folii wydzielać zapach nowgo produktu, który samoistnie zniknie, co można przyspieszyć poprzez wietrzenie.

Nie odwracaj materaca do góry nogami. Tylko jedna strona materaca Stearns & Foster posiada warstwę komfortową, przeznaczoną do spania. Zalecane jest natomiast obracanie materaca w celu równomiernego dopasowania poszczególnych warstw do ciała.

Choć poplamienie może się zdarzyć, staraj się unikać kontaktu materaca z wodą i innymi cieczami. Zalecamy używanie ochraniacza materaca i odkurzanie jego powierzchni, aby zachować go w dokonałym stanie. Aby usunąć plamy użyj łagodnego detergentu i chłodnej wody, które aplikuj delikatnie na powierzchnię materaca. Nie zamaczaj jednak materaca ani podstawy używając jakichkolwiek środków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić materiał zewnętrzny i ograniczyć komfort korzystania z materaca.

Zakres gwarancji

Gwarancja jest ważna 10 lat od dnia zakupu. Za dzień zakupu uznaje się datę podaną na dokumencie zakupu. Jeśli zakupiony produkt nie jest już produkowany, Stearns & Foster zastrzega sobie prawo do określenia ceny detalicznej porównywalnego modelu, który zostanie użyty w celu wymiany.

Znajdź najbliższy salon

Osobiście wypróbuj nieskazitelnego luksusu materaców Stearns & Foster.

Znajdź salon